ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | ❝ถั่งเช่า❞ ภายใต้งานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์

❝ถั่งเช่า❞ ภายใต้งานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ โดย รศ. ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาการวิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน ถั่งเช่าทิเบต ที่แปรรูปแล้ว (ไม่ใช่เป็นตัวหนอน) จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการขึ้นทะเบียนในรูป 2 รูปแบบคือ Read More

ทำไมต้อง ถั่งเช่า ม.เกษตร ?

ถั่งเช่า ม.เกษตร – ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่า ม.เกษตร อนุสิทธิบัตรงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุดยอดงานวิจัยไทยสู่สากล ผ่านการตรวจสอบ DNA ยืนยันได้ว่าเป็นถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ (Ophio_ sinensis) ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดย Macrogen, Inc. สาขาประเทศเกาหลี Read More

ทำไมต้องเลือกถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย

1.เป็นถั่งเช่าแท้ ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตร ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กับ บริษัท คอดี้ไบโอเทค จำกัด ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ได้ : มีการตรวจ DNA ซึ่งตรงกับ DNA ของถั่งเช่าที่ได้จากธรรมชาติ 99.7% ถั่งเช่าทั่วไป: ไม่มีการตรวจ DNA หรือ DNA ไม่ตรงกับถังเช่าที่ได้จากธรรมชาติ 2.การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ์ ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย ม.เกษตร: ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ์จากผู้เชี่ยวชาญ (ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน) มานานกว่า 10 ปี ถั่งเช่าทั่วไป: ไม่ทราบถึงสายพันธุ์ หรือสายพันธุ์ไม่ชัดเจน ให้คุณสมบัติไม่คงที่ 3.กระบวนการเพาะเลี้ยง ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย : เพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการและอาหารสูตรพิเศษ (ซึ่งเป็นอนุสิทธิบัตรของม.เกษตรศาสตร์และบจ.คอร์ดี้ไบโอเทค) แหล่งเพาะเลี้ยงใน ศูนย์เพาะเลีี้ยงถั่งเช่าระบบปิดภายใน ม.เกษตรศาสตร์ สะอาด ปลอดภัย ถั่งเช่าทั่วไป: ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือแหล่งที่เพาะเลี้ยง 4.รับประทานแล้วเห็นผลจริง ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย  : รับประทานแล้วเห็นผลจริง เนื่องจากมีปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญมากกว่า (ตรวจด้วยเครื่อง HPLC) […]