ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | ❝ถั่งเช่า❞ ภายใต้งานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CordyThai

❝ถั่งเช่า❞ ภายใต้งานวิจัย ม. เกษตรศาสตร์ โดย รศ. ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาการวิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปัจจุบัน ถั่งเช่าทิเบต ที่แปรรูปแล้ว (ไม่ใช่เป็นตัวหนอน) จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการขึ้นทะเบียนในรูป 2 รูปแบบคือ

แบบแรก เป็นยาแผนโบราณ ซึ่งจะระบุสรรพคุณและข้อบ่งใช้ต่างๆบนข้างขวด ก่อนซื้อเพื่อรับประทานอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรักษาอาการของโรคต่างๆ

ส่วนแบบที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะไม่สามารถระบุสรรพคุณ และข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคบนข้างขวด เพราะเนื่องจากทาง อ.ย. มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้บริโภค ถังเช่าในรูปแบบของอาหาร (ไม่ใช่ยา) เพื่อบำรุงร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรืออาจจะมีส่วนช่วยป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น จะต้องมีส่วนผสมของสารอาหารชนิดอื่นเป็นส่วนประกอบปีกย่อย เพื่อมุ่งเน้นการบำรุงร่างกาย และฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกาย

 

หลังจากที่เอกชนได้นำไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก อ.ย. เป็นผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ

ชนิดแรกเป็น ถั่งเช่า ผสม เบต้ากลูแคน กระชายดำ แอล-อาร์จีนีน

และชนิดที่สองเป็น ถังเช่า ผสม คอลลาเจน กลูต้าไธโอน

โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด มีถั่งเช่าเป็นตัวหลัก ซึ่งจะเน้นให้ผู้บริโภครับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย ป้องกันบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์บางประการ แต่ไม่ได้เน้นเป็นยารักษาโรค

 

จากผลการสำรวจผู้บริโภคตลอดระยะเวลา ที่ทางภาคเอกชนได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกไป ก็ได้รับการตอบสนองที่ดีในหลายประการ อาทิเช่น

ช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน บางคนต้องตื่น 3 ถึง 4 ครั้งทำให้การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หลังจากรับประทานซักระยะหนึ่งก็สามารถลดอาการดังกล่าวได้ดี เนื่องจากถั่งเช่ามีผลในการบำรุงไต

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีอาการภูมิแพ้มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ เพราะถั่งเช่ามีผลในการบำรุงปอด และทางเดินหายใจ

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของผู้บริโภคอีกหลายราย ที่ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสามารถช่วยบรรเทาได้ ถ้ามีโอกาสจะได้นำมาบอกกล่าวให้ทราบต่อไป แต่อยากจะขอเน้นย้ำว่า ถั่งเช่าในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ สามารถรับประทานได้ต่อเนื่อง เพื่อบำรุงร่างกาย และช่วยป้องกันบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์บางอย่าง แต่ไม่ได้เน้นเป็นยารักษาโรค

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CordyThai ภายใต้อนุสิทธิบัตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย